تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:08 ق.ظ

الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب

 

كلمه ها و تركیب های تازه
اَسْلَمْ : اسلام آورد . مسلمان شد
طَرَق َ : زد ، كوبید
أفرغَ : فرو ریخت
عفواً : ببخشید
افرغْ علینا صبْراً :به ما صبر عطا كن
فاحَ – یَفوحُ : پراكنده شد
بَعْدَ قلیلٍ : اندكی بود
قِبلَ : طرف، سمت
تَفَضّل : بفرما
قدِرَ : توانست
الْجزیل : فراوان
كلّمَ : صحبت كرد
شُكراً جزیلا : بسیار متشكرم
النّص : متن
حبیب : محبوب
نَفِدَ : تمام شد
الرّعایة : توجه
نهَضَ : برخاست
ذات لیْلة : شبی
هنیئاً : گوارا باد
سُمَحَ –َ : اجازه داد
یا للسّعادة : چه سعادتی
العجوز: پیرزن
ختَشّ : جستجو
قَرَنَ : نام قبیله ای در یمن
القلق : نگران
القلیل : كم ، اندك
السّنین : جمع سنة ، سال

 

قواعد درس دوم : ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :

در زبان فارسی گاهی از فعلها و اسمهای موجود، فعلها و اسمهای جدیدی، با مفاهیم جدید می سازیم (مثلا : خندید) یك فعلی است كه دارای معنی معینی است با اضافه كردن پسوند (افید) به آن فعل جدید (خندانید) را می سازیم كه با معنی (خندید) تفاوت دارد.


می خندد --> می خنداند

خواهد خندید --> خواهد خندانید

بخند --> یخبندان


در زبان عربی نیز از فعلهای موجود و فصلهای دیگری با مفاهیم جدید می سازند و این عمل را به كمك فرمولها و وزنهای خاصی انجام می دهند و اسم هر كدام از این فرمولها ( باب ) می گذارند. مثلاً (ضََحِكَ) فعل ماضی به معنی (خندید) است اگر بر سر این فعل (أ) بیاوریم و حركت حروف (ضَحِكَ) را تغییر بدهیم فعل جدید (اَضْحَكُ) ساخته می شود كه معنی آن (خندانید) است. به عبارت دیگر برای ساخت (أَضْحَكَ) از وزن (أَفْعلَ) استفاده می كنیم. این (أَضْحَكَ) اولین صیغه ماضی است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم. برای ساختن اولین صیغه مضارع این باب از وزن (یُفْعِلُ) استفاده می كنیم و مثلاً فعل مضارع (یُضْحِكُ) را می سازیم (یُضْحِكُ) اولین صیغه ی مضارع است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم مانند : یُضْحِكُ ، یُِضحكمانَ ، یُضْحِكونَ

برای ساختن مصدر این باب از وزن (افعال) استفاده می كنیم و مثلاً مصدر (اضْحاك) را می سازیم . وزن اولین صیغه ماضی و اولین صیغه مضارع و مصدر این فعل را مجموعاً (باب افعال) می نامیم پس فرمول (باب افعال) به شكل زیر است.


اولین صیغه ی ماضی :أَفْعَلَ

اولین صیغه ی مضارع : ُفْعِل

ُ مصدر : افْعال


به فعل هایی كه بدین ترتیب با افزودن یك یا چند حرف به ریشه فعل ساخته می شوند ثلاثی مزید می گویند. به عبارت دیگر ثلاثی مزید فعلی است كه اولین صیغه ی ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی یك یا چند حرف زاید نیز دارند. مانند :

(أَضْحَكَ) غیر از سه حرف (ض ح ك ) كه حروف اصلی هستند یك حرف دیگر هم دارد (اُ) كه حرف زاید نامیده می شود.

اما ثلاثی مجرد فعلی است كه اولین صیغه ماضی آن حرف زاید ندارد و فقط از سه حرف اصلی درست شده است : مانند : ضَحِكَ

 

معرفی باب تفعیل

اولین صیغه ماضی : فَعّلَ (علّمَ)
اولین صیغه مضارع : یُفَعّلُ (یُعلّم)ُ
مصدر : تفعیل (تعلیم)

 

معرفی باب مفاعلة

اولین صیغه ماضی : فاعَلَ (جاهَد)َ
اولین صیغه مضارع : یُفاعِلُ (یُجاهِد)ُ
مصدر : مُفاعلة ، فعال (مُجاهدَة ، جهاد)
مصدر فعلهای ثلاثی مزید وزن معینی دارند به عبارتدیگر قیاسی هستند. اما مصدر فعلهای ثلاثی مجرد وزن معینی ندارند و به عبارت دیگر سماعی هستند.

 

تمرینات درس دوم : 1-عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن

1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص)
اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح
2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس .
اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط
3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداً
اویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط

 

تمرین دوم : با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید
هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ

فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَ
فعّل : علّم - قدَّم - كبَّر
أفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ

 

حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟

یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُ
یُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُ
یَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ

 

اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید:

مهاجرة : مكاتبة - مجالسة
تعلیم : تقدیم - تكبیر
اكرام : اشراك - احسان

 

تمرین 3 – اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائر
در جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده

1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك
گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْ
پاسخ:اَحْسَنْ
و نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد

2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر)
گزینه ها:انزلنا - انزل
پاسخ :‌انزلنا
همانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم

3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌
گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتوا
پاسخ :‌ ثَبَّت
ای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان

4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن)
گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُ
پاسخ :‌ نزَّلنا
همانا قرآن را بر تو نازل كردیم

 

4 - اكمل ترجمه الجمل التالیة :
ترجمه جمله های زیر را كامل كن

1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل .
مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند

2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین .
خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن

3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَ
اینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند

4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله .
مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند

 

اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی)
1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید:

1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20)
شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند

2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130)
بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن

 

2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :
و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105)
و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است

«انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19)
همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیم
سؤال :

تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد

تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد

 

تست های كنكوری درس دوم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) قد اسمتُ منذ مدّةِ : از مدتی پیش اسلام آورده ام
ب) لَقد نَفِدَ صبری : صبرم تمام شده است
ج) قَرُبَ من مدینة النبی : از شهر پیامبر (ص) مدیه دور شد.
د) ربّنا اَفْرغ عَلیْنا صبْراً : ای پروردگار ما به ما صبر عطا كن

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الجزیل : ناچیز
ب) الحبیب :‌محبوب
ج) ذاتَ لیلةٍ : شبی
د) السّنین :‌سال ها

3– كدام گزینه ثلاثی مجرد است؟
الف) یَخْرُجُ
ب) یُخْرِجُ
ج) أَخْرَجَ
د) أِخراج

4 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) علموُا
ب) یَعْلَمُ
ج) اعْلَمْ
د) علّمَ

5 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) هاجَروا
ب) أَرْسَلْنا
ج) تُكذّبانِ
د) صدّقَ

6 – كدام گزینه از باب مفاعله است ؟
الف) انزلنا
ب) نزّلْنا
ج) جاهدوا
د) أَخْطَاْتَ

7 – كدام گزینه از باب تفعیل است؟
1. تُجاهدینَ
2. تُسبّحُ
3. اَحْسنْتُمْ
4. یطعَمون

8 – میزان برای تشخیص حروف زاید و باب ها كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه ی مضارع
ب) هفتمین صیغه امر
ج) مصدر
د) اولین صیغه ی ماضی

9 – میزان برای تشخیص ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه مضارع
ب) اولین صیغه نهی
ج) اولین صیغه ماضی
د) اولین صیغه امر

10 – كدام گزینه ، مصدر ثلاثی مزید نیست؟
الف) نزُول
ب) مُجاهدة
ج) جهادِ
د) انْزال

11 – كدام گزینه نمی تواند جمله (اَنْتَ ….) را كامل كند؟
الف) تُساعِدَُ
ب) ساعَدْتَ
ج) تلمیذٌ
د) یُساعِدُ

12 – كدام گزینه در موقع ساختن فعل امر به همزه نیاز دارد؟
الف)‌تَعَلّمُ
ب) تُكِْرمُ
ج) تُجاهِدُ
د) تُجاهدینَ

13 – همزه فعل امر كدام باب مفتوح است؟
الف) افعال
ب) تفعیل
ج) مفاعلة
د) تفعیل و مُفاعلة

14 – كدام گزینه نمی تواند جمله (هیَ ….) را كامل كند؟
الف) تُعلّمُ
ب) علّمتْ
ج) یُعلّمُ
د) تلمیذةٌ

15 – كدام گزینه جمله اَنْتُنَّ …. فی الصّلاة را كامل می كند؟
الف) تُشاركونَ
ب) یُشاركونَ
ج) تُشارِكْنَ
د) یُشاركْنَ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:21 ب.ظ

Regards! Plenty of information!

cialis generika in deutschland kaufen opinioni cialis generico cialis farmacias guadalajara tadalafil we choice free trial of cialis cialis price in bangalore opinioni cialis generico achat cialis en europe cialis professional yohimbe link for you cialis price
dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 05:48 ق.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.

من به فید شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر پست عالی هستم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:16 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم وب سایت شما ممکن است دارای مرورگر باشد
مسائل مربوط به سازگاری وقتی به وب سایت شما در Safari نگاه می کنم، آن را
به نظر می رسد خوب است، اما در باز کردن در اینترنت اکسپلورر، آن را تا به برخی از همپوشانی.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
سوای اینها بلاگ خیلی خوبی است!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:43 ب.ظ
این واقعا پر از فعالیت زندگی بسیار سخت است
گوش دادن به اخبار در تلویزیون، بنابراین من به سادگی از این وب برای این منظور استفاده می کنم و بیشترین اخبار را دریافت می کنم.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:25 ب.ظ
سلام، من به طور منظم وبلاگ خود را وارد می کنم. سبک داستان داستان شما شوخ طبعی است
نگه داشتن کار خوب!
best psychic reading
جمعه 12 آبان 1396 07:36 ب.ظ
پست خوب من به طور مداوم این وبلاگ را چک کردم و تحت تأثیر قرار گرفتم!

اطلاعات بسیار مفید به ویژه بخش نهایی:
) این اطلاعات را خیلی زیاد نگه می دارم من به دنبال این اطلاعات خاص برای یک بودم
مدت زمان طولانی. با تشکر و موفق باشید
chaturbate token generator
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:11 ق.ظ
I don't even know the way I finished up right here, however
I believed this post used to be great. I don't recognise
who you are but definitely you are going to a famous blogger for those who are not already.
Cheers!
How much does it cost for leg lengthening?
جمعه 3 شهریور 1396 01:31 ب.ظ
Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to
say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the superb work!
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
Hi, for all time i used to check weblog posts here
in the early hours in the dawn, as i like to find out more and more.
Foot Issues
شنبه 14 مرداد 1396 09:00 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding
one? Thanks a lot!
blog.sina.com.cn
جمعه 13 مرداد 1396 11:57 ب.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the wonderful works guys I've added you guys to blogroll.
http://shortcuff5062.snack.ws/hammer-toe-repair-recovery.html
شنبه 7 مرداد 1396 09:13 ق.ظ
It's remarkable to pay a visit this web site and reading the views
of all colleagues concerning this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:33 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین ابتدا آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای while. من
با این حال کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب به
پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:11 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن اما فقط برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما
ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.

در این رویداد شما که می توانید انجام
من می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار
داد.
Kai
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:30 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous
to and you are just too great. I actually like what
you have acquired here, really like what you're stating and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
I can't wait to read far more from you. This is really a terrific website.
Noe
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:27 ب.ظ
Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth
information you offer. It's nice to come across a
blog every once in a while that isn't the same old rehashed information. Fantastic read!

I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
Maggie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:53 ب.ظ
I am no longer sure where you are getting your info, however
good topic. I must spend some time finding out more or figuring out more.
Thanks for fantastic information I used to be looking for this
info for my mission.
Lavada
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ب.ظ
Heya great website! Does running a blog
similar to this require a large amount of work? I have no understanding of programming
but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow,
if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.

I understand this is off topic however I just had to ask.
Thanks a lot!
Felix
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:58 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
Alba
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:20 ب.ظ
Great information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).
I've book marked it for later!
Mildred
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:14 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you
know a few of the pictures aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two
different browsers and both show the same results.
Elton
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:44 ق.ظ
Greetings from Florida! I'm bored to tears at work
so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
I really like the info you present here
and can't wait to take a look when I get home.

I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!
Monique
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:38 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any
solutions to protect against hackers?
Vern
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:18 ق.ظ
Hi great blog! Does running a blog such as this require a large amount
of work? I have very little knowledge of programming but I was
hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask.

Cheers!
Elias
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:57 ق.ظ
Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to
produce a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don't
manage to get nearly anything done.
Wallace
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:29 ق.ظ
Hi there, of course this piece of writing is actually nice and
I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.
Nilda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:26 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some
time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
Rafaela
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:05 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.
Thurman
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:33 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless
I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe
guest writing a blog post or vice-versa? My site covers a lot
of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from
each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Terrific blog by the
way!
Rich
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:35 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very happy to peer your article.
Thank you so much and I am having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30