تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:08 ب.ظ

الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب

 

كلمه ها و تركیب های تازه
اَسْلَمْ : اسلام آورد . مسلمان شد
طَرَق َ : زد ، كوبید
أفرغَ : فرو ریخت
عفواً : ببخشید
افرغْ علینا صبْراً :به ما صبر عطا كن
فاحَ – یَفوحُ : پراكنده شد
بَعْدَ قلیلٍ : اندكی بود
قِبلَ : طرف، سمت
تَفَضّل : بفرما
قدِرَ : توانست
الْجزیل : فراوان
كلّمَ : صحبت كرد
شُكراً جزیلا : بسیار متشكرم
النّص : متن
حبیب : محبوب
نَفِدَ : تمام شد
الرّعایة : توجه
نهَضَ : برخاست
ذات لیْلة : شبی
هنیئاً : گوارا باد
سُمَحَ –َ : اجازه داد
یا للسّعادة : چه سعادتی
العجوز: پیرزن
ختَشّ : جستجو
قَرَنَ : نام قبیله ای در یمن
القلق : نگران
القلیل : كم ، اندك
السّنین : جمع سنة ، سال

 

قواعد درس دوم : ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :

در زبان فارسی گاهی از فعلها و اسمهای موجود، فعلها و اسمهای جدیدی، با مفاهیم جدید می سازیم (مثلا : خندید) یك فعلی است كه دارای معنی معینی است با اضافه كردن پسوند (افید) به آن فعل جدید (خندانید) را می سازیم كه با معنی (خندید) تفاوت دارد.


می خندد --> می خنداند

خواهد خندید --> خواهد خندانید

بخند --> یخبندان


در زبان عربی نیز از فعلهای موجود و فصلهای دیگری با مفاهیم جدید می سازند و این عمل را به كمك فرمولها و وزنهای خاصی انجام می دهند و اسم هر كدام از این فرمولها ( باب ) می گذارند. مثلاً (ضََحِكَ) فعل ماضی به معنی (خندید) است اگر بر سر این فعل (أ) بیاوریم و حركت حروف (ضَحِكَ) را تغییر بدهیم فعل جدید (اَضْحَكُ) ساخته می شود كه معنی آن (خندانید) است. به عبارت دیگر برای ساخت (أَضْحَكَ) از وزن (أَفْعلَ) استفاده می كنیم. این (أَضْحَكَ) اولین صیغه ماضی است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم. برای ساختن اولین صیغه مضارع این باب از وزن (یُفْعِلُ) استفاده می كنیم و مثلاً فعل مضارع (یُضْحِكُ) را می سازیم (یُضْحِكُ) اولین صیغه ی مضارع است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم مانند : یُضْحِكُ ، یُِضحكمانَ ، یُضْحِكونَ

برای ساختن مصدر این باب از وزن (افعال) استفاده می كنیم و مثلاً مصدر (اضْحاك) را می سازیم . وزن اولین صیغه ماضی و اولین صیغه مضارع و مصدر این فعل را مجموعاً (باب افعال) می نامیم پس فرمول (باب افعال) به شكل زیر است.


اولین صیغه ی ماضی :أَفْعَلَ

اولین صیغه ی مضارع : ُفْعِل

ُ مصدر : افْعال


به فعل هایی كه بدین ترتیب با افزودن یك یا چند حرف به ریشه فعل ساخته می شوند ثلاثی مزید می گویند. به عبارت دیگر ثلاثی مزید فعلی است كه اولین صیغه ی ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی یك یا چند حرف زاید نیز دارند. مانند :

(أَضْحَكَ) غیر از سه حرف (ض ح ك ) كه حروف اصلی هستند یك حرف دیگر هم دارد (اُ) كه حرف زاید نامیده می شود.

اما ثلاثی مجرد فعلی است كه اولین صیغه ماضی آن حرف زاید ندارد و فقط از سه حرف اصلی درست شده است : مانند : ضَحِكَ

 

معرفی باب تفعیل

اولین صیغه ماضی : فَعّلَ (علّمَ)
اولین صیغه مضارع : یُفَعّلُ (یُعلّم)ُ
مصدر : تفعیل (تعلیم)

 

معرفی باب مفاعلة

اولین صیغه ماضی : فاعَلَ (جاهَد)َ
اولین صیغه مضارع : یُفاعِلُ (یُجاهِد)ُ
مصدر : مُفاعلة ، فعال (مُجاهدَة ، جهاد)
مصدر فعلهای ثلاثی مزید وزن معینی دارند به عبارتدیگر قیاسی هستند. اما مصدر فعلهای ثلاثی مجرد وزن معینی ندارند و به عبارت دیگر سماعی هستند.

 

تمرینات درس دوم : 1-عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن

1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص)
اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح
2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس .
اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط
3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداً
اویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط

 

تمرین دوم : با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید
هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ

فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَ
فعّل : علّم - قدَّم - كبَّر
أفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ

 

حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟

یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُ
یُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُ
یَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ

 

اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید:

مهاجرة : مكاتبة - مجالسة
تعلیم : تقدیم - تكبیر
اكرام : اشراك - احسان

 

تمرین 3 – اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائر
در جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده

1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك
گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْ
پاسخ:اَحْسَنْ
و نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد

2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر)
گزینه ها:انزلنا - انزل
پاسخ :‌انزلنا
همانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم

3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌
گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتوا
پاسخ :‌ ثَبَّت
ای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان

4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن)
گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُ
پاسخ :‌ نزَّلنا
همانا قرآن را بر تو نازل كردیم

 

4 - اكمل ترجمه الجمل التالیة :
ترجمه جمله های زیر را كامل كن

1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل .
مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند

2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین .
خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن

3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَ
اینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند

4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله .
مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند

 

اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی)
1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید:

1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20)
شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند

2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130)
بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن

 

2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :
و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105)
و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است

«انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19)
همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیم
سؤال :

تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد

تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد

 

تست های كنكوری درس دوم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) قد اسمتُ منذ مدّةِ : از مدتی پیش اسلام آورده ام
ب) لَقد نَفِدَ صبری : صبرم تمام شده است
ج) قَرُبَ من مدینة النبی : از شهر پیامبر (ص) مدیه دور شد.
د) ربّنا اَفْرغ عَلیْنا صبْراً : ای پروردگار ما به ما صبر عطا كن

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الجزیل : ناچیز
ب) الحبیب :‌محبوب
ج) ذاتَ لیلةٍ : شبی
د) السّنین :‌سال ها

3– كدام گزینه ثلاثی مجرد است؟
الف) یَخْرُجُ
ب) یُخْرِجُ
ج) أَخْرَجَ
د) أِخراج

4 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) علموُا
ب) یَعْلَمُ
ج) اعْلَمْ
د) علّمَ

5 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) هاجَروا
ب) أَرْسَلْنا
ج) تُكذّبانِ
د) صدّقَ

6 – كدام گزینه از باب مفاعله است ؟
الف) انزلنا
ب) نزّلْنا
ج) جاهدوا
د) أَخْطَاْتَ

7 – كدام گزینه از باب تفعیل است؟
1. تُجاهدینَ
2. تُسبّحُ
3. اَحْسنْتُمْ
4. یطعَمون

8 – میزان برای تشخیص حروف زاید و باب ها كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه ی مضارع
ب) هفتمین صیغه امر
ج) مصدر
د) اولین صیغه ی ماضی

9 – میزان برای تشخیص ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه مضارع
ب) اولین صیغه نهی
ج) اولین صیغه ماضی
د) اولین صیغه امر

10 – كدام گزینه ، مصدر ثلاثی مزید نیست؟
الف) نزُول
ب) مُجاهدة
ج) جهادِ
د) انْزال

11 – كدام گزینه نمی تواند جمله (اَنْتَ ….) را كامل كند؟
الف) تُساعِدَُ
ب) ساعَدْتَ
ج) تلمیذٌ
د) یُساعِدُ

12 – كدام گزینه در موقع ساختن فعل امر به همزه نیاز دارد؟
الف)‌تَعَلّمُ
ب) تُكِْرمُ
ج) تُجاهِدُ
د) تُجاهدینَ

13 – همزه فعل امر كدام باب مفتوح است؟
الف) افعال
ب) تفعیل
ج) مفاعلة
د) تفعیل و مُفاعلة

14 – كدام گزینه نمی تواند جمله (هیَ ….) را كامل كند؟
الف) تُعلّمُ
ب) علّمتْ
ج) یُعلّمُ
د) تلمیذةٌ

15 – كدام گزینه جمله اَنْتُنَّ …. فی الصّلاة را كامل می كند؟
الف) تُشاركونَ
ب) یُشاركونَ
ج) تُشارِكْنَ
د) یُشاركْنَ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 11:09 ق.ظ

You suggested that really well.
buy levitra generic buy levitra generic buy levitra 10mg levitra 20mg vardenafil 20mg levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra online buy levitra levitra
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 08:19 ب.ظ

You actually reported that terrifically!
comprar cialis 10 espa241a cialis daily reviews tarif cialis france we choice cialis uk purchase once a day cialis warnings for cialis cialis diario compra look here cialis order on line cialis dosage recommendations deutschland cialis online
drugs for sale
یکشنبه 1 مهر 1397 02:05 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
best canadian mail order pharmacies northwestpharmacy canada drugs online canada online pharmacies surrey canadian pharcharmy online24 canadian pharmacies stendra online canadian pharmacy cialis canadian pharmacy canadian medications, liraglutide drugs for sale online
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:15 ب.ظ

Regards! I value it.
cialis pas cher paris cialis online holland cialis prices purchasing cialis on the internet cialis australian price viagra cialis levitra cialis 50 mg soft tab i recommend cialis generico cialis e hiv buying cialis in colombia
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:02 ب.ظ

Wow all kinds of useful facts.
cialis italia gratis cialis professional from usa the best site cialis tablets 200 cialis coupon cialis farmacias guadalajara cialis generico safe dosage for cialis price cialis per pill cialis dosage cialis savings card
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:53 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies stendra best canadian pharmacies online canadian pharmacy cialis canada medication cost online pharmacies in usa canada online pharmacies surrey drugs for sale on internet canadian pharmacy canadian medications online
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:43 ق.ظ

Valuable data. With thanks.
buy viagra plus pharmacy usa online buy viagra usa viagra cheap price pfizer viagra online pharmacy order buy viagra pill where can i buy viagra over the counter buy viagra pharmacy generic sildenafil citrate
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:11 ق.ظ

Many thanks! A lot of posts!

cialis authentique suisse cialis 05 achat cialis en suisse buy name brand cialis on line buy cialis online cheapest buy cheap cialis in uk cialis 5 mg schweiz cheap cialis cost of cialis per pill i recommend cialis generico
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

Cheers! I like this.
cialis generique 5 mg look here cialis order on line cialis coupons printable cialis 5 mg we recommend cheapest cialis we use it 50 mg cialis dose we choice cialis uk buy original cialis ou acheter du cialis pas cher we choice cialis pfizer india
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:03 ق.ظ

Thank you! I value this.
online viagra usa blue pills low price viagra buy online pharmacy buy generic viagra online safely pharmacy order online buy generic viagra no prescription buy viagra in malaysia buying cheap viagra where to buy real viagra
Cialis prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:45 ب.ظ

You suggested this effectively.
brand cialis generic click now cialis from canada cialis manufacturer coupon cipla cialis online cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci buying cialis in colombia cialis authentique suisse tadalafil 20mg calis
Whitney
جمعه 15 تیر 1397 11:25 ق.ظ
I һave read so many posts oon the topic ⲟf the
blogger lovers eⲭcept tһis paragraph is genuinely
a nice piece of writing, keep it up.
Gplus
چهارشنبه 13 تیر 1397 06:52 ق.ظ
Hey thеrе! Quick question tһat'ѕ totally օff topic.
Ɗo you know hoѡ to make yoսr site mobile friendly?
Μy weblog look weird whеn viewing from my iphone 4.
I'm tгying to fіnd a template orr pluhgin tһat might be able to resolve tһis issue.
Ӏf you haѵe ɑny suggestions, ρlease share. With thanks!
viagra online Bestellen Erfahrungen forum
جمعه 1 تیر 1397 12:05 ق.ظ
Τhis is a topic whch iѕ close tоo my heart... Ꭲhank yoᥙ!
Wһere are yоur contact details tһough?
ken
چهارشنبه 30 خرداد 1397 06:08 ب.ظ
It's an amazing article іn support of aall the
online users; they wіll get advantage fгom іt
I ɑm ѕure.
Templeton
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:58 ب.ظ
I'm truly enjoying thе design ɑnd layout of yоur website.
It's a very easy on thhe eyes whixh mɑkes it much more enjoyable forr
mе to ϲome hеre and visit mοre often. Did you hire out a developer tо
creɑtе your theme? Excellent ѡork!
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:57 ق.ظ

You expressed it superbly.
cialis professional yohimbe cialis side effects dangers ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart tadalafil precios cialis peru weblink price cialis prices for cialis 50mg tadalafil 20mg cialis lowest price
Gonzalo
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ
I pay a visit every day a few blogs and blopgs to read articles, except this
blo offers quality based content.
Eye Lash
جمعه 21 اردیبهشت 1397 12:57 ب.ظ
Very good info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon).

I have book marked it for later!
Eye Lashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:47 ب.ظ
I'll immediately grab yolur rss as I can not to fibd your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me recognize in order that I maay
subscribe. Thanks.
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:41 ب.ظ

Thanks. Wonderful information.
viagra or cialis cialis bula buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon how does cialis work tadalafilo effetti del cialis cialis 10 doctissimo cialis generic cilas
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:37 ب.ظ

Thanks, Numerous posts!

sildenafil to buy viagra generic buy real viagra online usa cheap sildenafil uk viagra pharmacy uk buy viagra online ireland buying viagra in china buy generic viagra viagra online without how to buy viagra without a prescription
depforce medicine
جمعه 31 فروردین 1397 08:24 ب.ظ
Excellent bllog youu haave here but I was curious abgout iif yoou knew
off aany user discussion foruks thqt cover thhe same
topiccs diacussed inn this article? I'd rewlly ike too bbe a part of coommunity where I ccan get feed-back from other exerienced individuals that share thhe saqme interest.
If you have any suggestions, lease let mme know.

Many thanks!
rite
شنبه 25 فروردین 1397 09:20 ق.ظ
Ƭhis іѕ a topic thаt іѕ close tο my heart...
Many tһanks! Whеre ɑrе yoսr contact details though?
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:48 ق.ظ
Aw, thiѕ was a vеry goоd post. Ꭲaking a
few minutеs and actual effort tߋ produce ɑ tоp notch article… ƅut ѡhat can I sаy… Ι procrastinate а lⲟt and neveг manage to get anythіng done.
viagra super active cheap
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:24 ب.ظ
Way cool! Ⴝome extremely valid рoints! I aⲣpreciate уoս writing thiis article рlus the rest of the website
iѕ extremely good.
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 09:01 ق.ظ

You've made your stand extremely well!.
40 mg cialis what if i take cialis baratos compran uk cialis online cialis rezeptfrei tadalafil tablets we use it cialis online store generic cialis at the pharmacy cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:21 ب.ظ
What's Takіng ⲣlace і aam new to thіs, Ι stumbled upon this I һave discovered Іt positively hlpful and іt hass helpled mе
outt loads. I hope to contribute & һelp otyher սsers like itѕ aided me.

Ꮐreat job.
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:34 ق.ظ

Excellent content. Regards.
buy cialis cheap 10 mg tadalafilo cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos generic cialis pill online generic cialis at walmart calis chinese cialis 50 mg cialis baratos compran uk buy original cialis
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:21 ب.ظ

Regards! Plenty of information!

cialis generika in deutschland kaufen opinioni cialis generico cialis farmacias guadalajara tadalafil we choice free trial of cialis cialis price in bangalore opinioni cialis generico achat cialis en europe cialis professional yohimbe link for you cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30