تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:08 ق.ظ

الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب

 

كلمه ها و تركیب های تازه
اَسْلَمْ : اسلام آورد . مسلمان شد
طَرَق َ : زد ، كوبید
أفرغَ : فرو ریخت
عفواً : ببخشید
افرغْ علینا صبْراً :به ما صبر عطا كن
فاحَ – یَفوحُ : پراكنده شد
بَعْدَ قلیلٍ : اندكی بود
قِبلَ : طرف، سمت
تَفَضّل : بفرما
قدِرَ : توانست
الْجزیل : فراوان
كلّمَ : صحبت كرد
شُكراً جزیلا : بسیار متشكرم
النّص : متن
حبیب : محبوب
نَفِدَ : تمام شد
الرّعایة : توجه
نهَضَ : برخاست
ذات لیْلة : شبی
هنیئاً : گوارا باد
سُمَحَ –َ : اجازه داد
یا للسّعادة : چه سعادتی
العجوز: پیرزن
ختَشّ : جستجو
قَرَنَ : نام قبیله ای در یمن
القلق : نگران
القلیل : كم ، اندك
السّنین : جمع سنة ، سال

 

قواعد درس دوم : ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :

در زبان فارسی گاهی از فعلها و اسمهای موجود، فعلها و اسمهای جدیدی، با مفاهیم جدید می سازیم (مثلا : خندید) یك فعلی است كه دارای معنی معینی است با اضافه كردن پسوند (افید) به آن فعل جدید (خندانید) را می سازیم كه با معنی (خندید) تفاوت دارد.


می خندد --> می خنداند

خواهد خندید --> خواهد خندانید

بخند --> یخبندان


در زبان عربی نیز از فعلهای موجود و فصلهای دیگری با مفاهیم جدید می سازند و این عمل را به كمك فرمولها و وزنهای خاصی انجام می دهند و اسم هر كدام از این فرمولها ( باب ) می گذارند. مثلاً (ضََحِكَ) فعل ماضی به معنی (خندید) است اگر بر سر این فعل (أ) بیاوریم و حركت حروف (ضَحِكَ) را تغییر بدهیم فعل جدید (اَضْحَكُ) ساخته می شود كه معنی آن (خندانید) است. به عبارت دیگر برای ساخت (أَضْحَكَ) از وزن (أَفْعلَ) استفاده می كنیم. این (أَضْحَكَ) اولین صیغه ماضی است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم. برای ساختن اولین صیغه مضارع این باب از وزن (یُفْعِلُ) استفاده می كنیم و مثلاً فعل مضارع (یُضْحِكُ) را می سازیم (یُضْحِكُ) اولین صیغه ی مضارع است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم مانند : یُضْحِكُ ، یُِضحكمانَ ، یُضْحِكونَ

برای ساختن مصدر این باب از وزن (افعال) استفاده می كنیم و مثلاً مصدر (اضْحاك) را می سازیم . وزن اولین صیغه ماضی و اولین صیغه مضارع و مصدر این فعل را مجموعاً (باب افعال) می نامیم پس فرمول (باب افعال) به شكل زیر است.


اولین صیغه ی ماضی :أَفْعَلَ

اولین صیغه ی مضارع : ُفْعِل

ُ مصدر : افْعال


به فعل هایی كه بدین ترتیب با افزودن یك یا چند حرف به ریشه فعل ساخته می شوند ثلاثی مزید می گویند. به عبارت دیگر ثلاثی مزید فعلی است كه اولین صیغه ی ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی یك یا چند حرف زاید نیز دارند. مانند :

(أَضْحَكَ) غیر از سه حرف (ض ح ك ) كه حروف اصلی هستند یك حرف دیگر هم دارد (اُ) كه حرف زاید نامیده می شود.

اما ثلاثی مجرد فعلی است كه اولین صیغه ماضی آن حرف زاید ندارد و فقط از سه حرف اصلی درست شده است : مانند : ضَحِكَ

 

معرفی باب تفعیل

اولین صیغه ماضی : فَعّلَ (علّمَ)
اولین صیغه مضارع : یُفَعّلُ (یُعلّم)ُ
مصدر : تفعیل (تعلیم)

 

معرفی باب مفاعلة

اولین صیغه ماضی : فاعَلَ (جاهَد)َ
اولین صیغه مضارع : یُفاعِلُ (یُجاهِد)ُ
مصدر : مُفاعلة ، فعال (مُجاهدَة ، جهاد)
مصدر فعلهای ثلاثی مزید وزن معینی دارند به عبارتدیگر قیاسی هستند. اما مصدر فعلهای ثلاثی مجرد وزن معینی ندارند و به عبارت دیگر سماعی هستند.

 

تمرینات درس دوم : 1-عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن

1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص)
اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح
2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس .
اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط
3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداً
اویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط

 

تمرین دوم : با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید
هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ

فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَ
فعّل : علّم - قدَّم - كبَّر
أفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ

 

حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟

یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُ
یُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُ
یَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ

 

اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید:

مهاجرة : مكاتبة - مجالسة
تعلیم : تقدیم - تكبیر
اكرام : اشراك - احسان

 

تمرین 3 – اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائر
در جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده

1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك
گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْ
پاسخ:اَحْسَنْ
و نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد

2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر)
گزینه ها:انزلنا - انزل
پاسخ :‌انزلنا
همانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم

3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌
گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتوا
پاسخ :‌ ثَبَّت
ای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان

4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن)
گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُ
پاسخ :‌ نزَّلنا
همانا قرآن را بر تو نازل كردیم

 

4 - اكمل ترجمه الجمل التالیة :
ترجمه جمله های زیر را كامل كن

1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل .
مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند

2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین .
خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن

3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَ
اینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند

4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله .
مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند

 

اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی)
1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید:

1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20)
شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند

2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130)
بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن

 

2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :
و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105)
و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است

«انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19)
همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیم
سؤال :

تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد

تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد

 

تست های كنكوری درس دوم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) قد اسمتُ منذ مدّةِ : از مدتی پیش اسلام آورده ام
ب) لَقد نَفِدَ صبری : صبرم تمام شده است
ج) قَرُبَ من مدینة النبی : از شهر پیامبر (ص) مدیه دور شد.
د) ربّنا اَفْرغ عَلیْنا صبْراً : ای پروردگار ما به ما صبر عطا كن

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الجزیل : ناچیز
ب) الحبیب :‌محبوب
ج) ذاتَ لیلةٍ : شبی
د) السّنین :‌سال ها

3– كدام گزینه ثلاثی مجرد است؟
الف) یَخْرُجُ
ب) یُخْرِجُ
ج) أَخْرَجَ
د) أِخراج

4 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) علموُا
ب) یَعْلَمُ
ج) اعْلَمْ
د) علّمَ

5 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) هاجَروا
ب) أَرْسَلْنا
ج) تُكذّبانِ
د) صدّقَ

6 – كدام گزینه از باب مفاعله است ؟
الف) انزلنا
ب) نزّلْنا
ج) جاهدوا
د) أَخْطَاْتَ

7 – كدام گزینه از باب تفعیل است؟
1. تُجاهدینَ
2. تُسبّحُ
3. اَحْسنْتُمْ
4. یطعَمون

8 – میزان برای تشخیص حروف زاید و باب ها كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه ی مضارع
ب) هفتمین صیغه امر
ج) مصدر
د) اولین صیغه ی ماضی

9 – میزان برای تشخیص ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه مضارع
ب) اولین صیغه نهی
ج) اولین صیغه ماضی
د) اولین صیغه امر

10 – كدام گزینه ، مصدر ثلاثی مزید نیست؟
الف) نزُول
ب) مُجاهدة
ج) جهادِ
د) انْزال

11 – كدام گزینه نمی تواند جمله (اَنْتَ ….) را كامل كند؟
الف) تُساعِدَُ
ب) ساعَدْتَ
ج) تلمیذٌ
د) یُساعِدُ

12 – كدام گزینه در موقع ساختن فعل امر به همزه نیاز دارد؟
الف)‌تَعَلّمُ
ب) تُكِْرمُ
ج) تُجاهِدُ
د) تُجاهدینَ

13 – همزه فعل امر كدام باب مفتوح است؟
الف) افعال
ب) تفعیل
ج) مفاعلة
د) تفعیل و مُفاعلة

14 – كدام گزینه نمی تواند جمله (هیَ ….) را كامل كند؟
الف) تُعلّمُ
ب) علّمتْ
ج) یُعلّمُ
د) تلمیذةٌ

15 – كدام گزینه جمله اَنْتُنَّ …. فی الصّلاة را كامل می كند؟
الف) تُشاركونَ
ب) یُشاركونَ
ج) تُشارِكْنَ
د) یُشاركْنَ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

viagra online Bestellen Erfahrungen forum
جمعه 1 تیر 1397 12:05 ق.ظ
Τhis is a topic whch iѕ close tоo my heart... Ꭲhank yoᥙ!
Wһere are yоur contact details tһough?
ken
چهارشنبه 30 خرداد 1397 06:08 ب.ظ
It's an amazing article іn support of aall the
online users; they wіll get advantage fгom іt
I ɑm ѕure.
Templeton
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:58 ب.ظ
I'm truly enjoying thе design ɑnd layout of yоur website.
It's a very easy on thhe eyes whixh mɑkes it much more enjoyable forr
mе to ϲome hеre and visit mοre often. Did you hire out a developer tо
creɑtе your theme? Excellent ѡork!
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:57 ق.ظ

You expressed it superbly.
cialis professional yohimbe cialis side effects dangers ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart tadalafil precios cialis peru weblink price cialis prices for cialis 50mg tadalafil 20mg cialis lowest price
Gonzalo
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ
I pay a visit every day a few blogs and blopgs to read articles, except this
blo offers quality based content.
Eye Lash
جمعه 21 اردیبهشت 1397 12:57 ب.ظ
Very good info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon).

I have book marked it for later!
Eye Lashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:47 ب.ظ
I'll immediately grab yolur rss as I can not to fibd your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me recognize in order that I maay
subscribe. Thanks.
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:41 ب.ظ

Thanks. Wonderful information.
viagra or cialis cialis bula buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon how does cialis work tadalafilo effetti del cialis cialis 10 doctissimo cialis generic cilas
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:37 ب.ظ

Thanks, Numerous posts!

sildenafil to buy viagra generic buy real viagra online usa cheap sildenafil uk viagra pharmacy uk buy viagra online ireland buying viagra in china buy generic viagra viagra online without how to buy viagra without a prescription
depforce medicine
جمعه 31 فروردین 1397 08:24 ب.ظ
Excellent bllog youu haave here but I was curious abgout iif yoou knew
off aany user discussion foruks thqt cover thhe same
topiccs diacussed inn this article? I'd rewlly ike too bbe a part of coommunity where I ccan get feed-back from other exerienced individuals that share thhe saqme interest.
If you have any suggestions, lease let mme know.

Many thanks!
rite
شنبه 25 فروردین 1397 09:20 ق.ظ
Ƭhis іѕ a topic thаt іѕ close tο my heart...
Many tһanks! Whеre ɑrе yoսr contact details though?
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:48 ق.ظ
Aw, thiѕ was a vеry goоd post. Ꭲaking a
few minutеs and actual effort tߋ produce ɑ tоp notch article… ƅut ѡhat can I sаy… Ι procrastinate а lⲟt and neveг manage to get anythіng done.
viagra super active cheap
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:24 ب.ظ
Way cool! Ⴝome extremely valid рoints! I aⲣpreciate уoս writing thiis article рlus the rest of the website
iѕ extremely good.
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 09:01 ق.ظ

You've made your stand extremely well!.
40 mg cialis what if i take cialis baratos compran uk cialis online cialis rezeptfrei tadalafil tablets we use it cialis online store generic cialis at the pharmacy cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:21 ب.ظ
What's Takіng ⲣlace і aam new to thіs, Ι stumbled upon this I һave discovered Іt positively hlpful and іt hass helpled mе
outt loads. I hope to contribute & һelp otyher սsers like itѕ aided me.

Ꮐreat job.
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:34 ق.ظ

Excellent content. Regards.
buy cialis cheap 10 mg tadalafilo cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos generic cialis pill online generic cialis at walmart calis chinese cialis 50 mg cialis baratos compran uk buy original cialis
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:21 ب.ظ

Regards! Plenty of information!

cialis generika in deutschland kaufen opinioni cialis generico cialis farmacias guadalajara tadalafil we choice free trial of cialis cialis price in bangalore opinioni cialis generico achat cialis en europe cialis professional yohimbe link for you cialis price
dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 05:48 ق.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.

من به فید شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر پست عالی هستم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:16 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم وب سایت شما ممکن است دارای مرورگر باشد
مسائل مربوط به سازگاری وقتی به وب سایت شما در Safari نگاه می کنم، آن را
به نظر می رسد خوب است، اما در باز کردن در اینترنت اکسپلورر، آن را تا به برخی از همپوشانی.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
سوای اینها بلاگ خیلی خوبی است!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:43 ب.ظ
این واقعا پر از فعالیت زندگی بسیار سخت است
گوش دادن به اخبار در تلویزیون، بنابراین من به سادگی از این وب برای این منظور استفاده می کنم و بیشترین اخبار را دریافت می کنم.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:25 ب.ظ
سلام، من به طور منظم وبلاگ خود را وارد می کنم. سبک داستان داستان شما شوخ طبعی است
نگه داشتن کار خوب!
best psychic reading
جمعه 12 آبان 1396 07:36 ب.ظ
پست خوب من به طور مداوم این وبلاگ را چک کردم و تحت تأثیر قرار گرفتم!

اطلاعات بسیار مفید به ویژه بخش نهایی:
) این اطلاعات را خیلی زیاد نگه می دارم من به دنبال این اطلاعات خاص برای یک بودم
مدت زمان طولانی. با تشکر و موفق باشید
chaturbate token generator
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:11 ق.ظ
I don't even know the way I finished up right here, however
I believed this post used to be great. I don't recognise
who you are but definitely you are going to a famous blogger for those who are not already.
Cheers!
How much does it cost for leg lengthening?
جمعه 3 شهریور 1396 01:31 ب.ظ
Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to
say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the superb work!
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
Hi, for all time i used to check weblog posts here
in the early hours in the dawn, as i like to find out more and more.
Foot Issues
شنبه 14 مرداد 1396 09:00 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding
one? Thanks a lot!
blog.sina.com.cn
جمعه 13 مرداد 1396 11:57 ب.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the wonderful works guys I've added you guys to blogroll.
http://shortcuff5062.snack.ws/hammer-toe-repair-recovery.html
شنبه 7 مرداد 1396 09:13 ق.ظ
It's remarkable to pay a visit this web site and reading the views
of all colleagues concerning this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:33 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین ابتدا آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای while. من
با این حال کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب به
پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:11 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن اما فقط برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما
ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.

در این رویداد شما که می توانید انجام
من می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار
داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30