تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:08 ق.ظ

الدرس الثانی : درس دوم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الثانی : درس دوم
زیارةٌ الحبیب :‌دیدار محبوب

 

كلمه ها و تركیب های تازه
اَسْلَمْ : اسلام آورد . مسلمان شد
طَرَق َ : زد ، كوبید
أفرغَ : فرو ریخت
عفواً : ببخشید
افرغْ علینا صبْراً :به ما صبر عطا كن
فاحَ – یَفوحُ : پراكنده شد
بَعْدَ قلیلٍ : اندكی بود
قِبلَ : طرف، سمت
تَفَضّل : بفرما
قدِرَ : توانست
الْجزیل : فراوان
كلّمَ : صحبت كرد
شُكراً جزیلا : بسیار متشكرم
النّص : متن
حبیب : محبوب
نَفِدَ : تمام شد
الرّعایة : توجه
نهَضَ : برخاست
ذات لیْلة : شبی
هنیئاً : گوارا باد
سُمَحَ –َ : اجازه داد
یا للسّعادة : چه سعادتی
العجوز: پیرزن
ختَشّ : جستجو
قَرَنَ : نام قبیله ای در یمن
القلق : نگران
القلیل : كم ، اندك
السّنین : جمع سنة ، سال

 

قواعد درس دوم : ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :

در زبان فارسی گاهی از فعلها و اسمهای موجود، فعلها و اسمهای جدیدی، با مفاهیم جدید می سازیم (مثلا : خندید) یك فعلی است كه دارای معنی معینی است با اضافه كردن پسوند (افید) به آن فعل جدید (خندانید) را می سازیم كه با معنی (خندید) تفاوت دارد.


می خندد --> می خنداند

خواهد خندید --> خواهد خندانید

بخند --> یخبندان


در زبان عربی نیز از فعلهای موجود و فصلهای دیگری با مفاهیم جدید می سازند و این عمل را به كمك فرمولها و وزنهای خاصی انجام می دهند و اسم هر كدام از این فرمولها ( باب ) می گذارند. مثلاً (ضََحِكَ) فعل ماضی به معنی (خندید) است اگر بر سر این فعل (أ) بیاوریم و حركت حروف (ضَحِكَ) را تغییر بدهیم فعل جدید (اَضْحَكُ) ساخته می شود كه معنی آن (خندانید) است. به عبارت دیگر برای ساخت (أَضْحَكَ) از وزن (أَفْعلَ) استفاده می كنیم. این (أَضْحَكَ) اولین صیغه ماضی است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم. برای ساختن اولین صیغه مضارع این باب از وزن (یُفْعِلُ) استفاده می كنیم و مثلاً فعل مضارع (یُضْحِكُ) را می سازیم (یُضْحِكُ) اولین صیغه ی مضارع است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف كنیم مانند : یُضْحِكُ ، یُِضحكمانَ ، یُضْحِكونَ

برای ساختن مصدر این باب از وزن (افعال) استفاده می كنیم و مثلاً مصدر (اضْحاك) را می سازیم . وزن اولین صیغه ماضی و اولین صیغه مضارع و مصدر این فعل را مجموعاً (باب افعال) می نامیم پس فرمول (باب افعال) به شكل زیر است.


اولین صیغه ی ماضی :أَفْعَلَ

اولین صیغه ی مضارع : ُفْعِل

ُ مصدر : افْعال


به فعل هایی كه بدین ترتیب با افزودن یك یا چند حرف به ریشه فعل ساخته می شوند ثلاثی مزید می گویند. به عبارت دیگر ثلاثی مزید فعلی است كه اولین صیغه ی ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی یك یا چند حرف زاید نیز دارند. مانند :

(أَضْحَكَ) غیر از سه حرف (ض ح ك ) كه حروف اصلی هستند یك حرف دیگر هم دارد (اُ) كه حرف زاید نامیده می شود.

اما ثلاثی مجرد فعلی است كه اولین صیغه ماضی آن حرف زاید ندارد و فقط از سه حرف اصلی درست شده است : مانند : ضَحِكَ

 

معرفی باب تفعیل

اولین صیغه ماضی : فَعّلَ (علّمَ)
اولین صیغه مضارع : یُفَعّلُ (یُعلّم)ُ
مصدر : تفعیل (تعلیم)

 

معرفی باب مفاعلة

اولین صیغه ماضی : فاعَلَ (جاهَد)َ
اولین صیغه مضارع : یُفاعِلُ (یُجاهِد)ُ
مصدر : مُفاعلة ، فعال (مُجاهدَة ، جهاد)
مصدر فعلهای ثلاثی مزید وزن معینی دارند به عبارتدیگر قیاسی هستند. اما مصدر فعلهای ثلاثی مجرد وزن معینی ندارند و به عبارت دیگر سماعی هستند.

 

تمرینات درس دوم : 1-عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن

1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص)
اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح
2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس .
اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط
3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداً
اویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط

 

تمرین دوم : با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید
هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ

فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَ
فعّل : علّم - قدَّم - كبَّر
أفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ

 

حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟

یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُ
یُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُ
یَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ

 

اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید:

مهاجرة : مكاتبة - مجالسة
تعلیم : تقدیم - تكبیر
اكرام : اشراك - احسان

 

تمرین 3 – اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائر
در جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده

1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك
گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْ
پاسخ:اَحْسَنْ
و نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد

2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر)
گزینه ها:انزلنا - انزل
پاسخ :‌انزلنا
همانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم

3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌
گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتوا
پاسخ :‌ ثَبَّت
ای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان

4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن)
گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُ
پاسخ :‌ نزَّلنا
همانا قرآن را بر تو نازل كردیم

 

4 - اكمل ترجمه الجمل التالیة :
ترجمه جمله های زیر را كامل كن

1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل .
مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند

2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین .
خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن

3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَ
اینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند

4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله .
مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند

 

اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی)
1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید:

1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20)
شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند

2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130)
بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن

 

2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :
و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105)
و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است

«انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19)
همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیم
سؤال :

تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد

تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟
نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد

 

تست های كنكوری درس دوم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) قد اسمتُ منذ مدّةِ : از مدتی پیش اسلام آورده ام
ب) لَقد نَفِدَ صبری : صبرم تمام شده است
ج) قَرُبَ من مدینة النبی : از شهر پیامبر (ص) مدیه دور شد.
د) ربّنا اَفْرغ عَلیْنا صبْراً : ای پروردگار ما به ما صبر عطا كن

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الجزیل : ناچیز
ب) الحبیب :‌محبوب
ج) ذاتَ لیلةٍ : شبی
د) السّنین :‌سال ها

3– كدام گزینه ثلاثی مجرد است؟
الف) یَخْرُجُ
ب) یُخْرِجُ
ج) أَخْرَجَ
د) أِخراج

4 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) علموُا
ب) یَعْلَمُ
ج) اعْلَمْ
د) علّمَ

5 – كدام گزینه از باب افعال است؟
الف) هاجَروا
ب) أَرْسَلْنا
ج) تُكذّبانِ
د) صدّقَ

6 – كدام گزینه از باب مفاعله است ؟
الف) انزلنا
ب) نزّلْنا
ج) جاهدوا
د) أَخْطَاْتَ

7 – كدام گزینه از باب تفعیل است؟
1. تُجاهدینَ
2. تُسبّحُ
3. اَحْسنْتُمْ
4. یطعَمون

8 – میزان برای تشخیص حروف زاید و باب ها كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه ی مضارع
ب) هفتمین صیغه امر
ج) مصدر
د) اولین صیغه ی ماضی

9 – میزان برای تشخیص ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد كدام صیغه است؟
الف) اولین صیغه مضارع
ب) اولین صیغه نهی
ج) اولین صیغه ماضی
د) اولین صیغه امر

10 – كدام گزینه ، مصدر ثلاثی مزید نیست؟
الف) نزُول
ب) مُجاهدة
ج) جهادِ
د) انْزال

11 – كدام گزینه نمی تواند جمله (اَنْتَ ….) را كامل كند؟
الف) تُساعِدَُ
ب) ساعَدْتَ
ج) تلمیذٌ
د) یُساعِدُ

12 – كدام گزینه در موقع ساختن فعل امر به همزه نیاز دارد؟
الف)‌تَعَلّمُ
ب) تُكِْرمُ
ج) تُجاهِدُ
د) تُجاهدینَ

13 – همزه فعل امر كدام باب مفتوح است؟
الف) افعال
ب) تفعیل
ج) مفاعلة
د) تفعیل و مُفاعلة

14 – كدام گزینه نمی تواند جمله (هیَ ….) را كامل كند؟
الف) تُعلّمُ
ب) علّمتْ
ج) یُعلّمُ
د) تلمیذةٌ

15 – كدام گزینه جمله اَنْتُنَّ …. فی الصّلاة را كامل می كند؟
الف) تُشاركونَ
ب) یُشاركونَ
ج) تُشارِكْنَ
د) یُشاركْنَ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:19 ق.ظ
Hi there, I found your website by the use of Google at the same
time as looking for a comparable subject, your website
got here up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just turned into alert to your weblog thru Google, and located that it's really informative.
I am going to watch out for brussels. I will appreciate when you proceed this in future.
Numerous folks can be benefited from your writing. Cheers!
alazizvcp
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 04:33 ب.ظ
با سلام .واقعا از شما ممنون وسپاسگزارم
مرگ بر عربی
دوشنبه 15 دی 1393 04:02 ب.ظ
یكی بیاد درم بزاره با این درس
ندا
دوشنبه 15 دی 1393 03:58 ب.ظ
آشغال ترین درس
علی
دوشنبه 15 دی 1393 08:39 ق.ظ
ای کاش سوال تشریحی میذاشتی
مریم
سه شنبه 9 دی 1393 12:23 ب.ظ
بسیار بسیار عالی متشکرم
جمعه 5 دی 1393 07:07 ب.ظ
f
دوشنبه 3 آذر 1393 09:34 ب.ظ
;-) O:-) tnx
fatemeh
دوشنبه 3 آذر 1393 09:33 ب.ظ
خوووووب بود مرررسی
erfan
دوشنبه 3 آذر 1393 06:09 ب.ظ
بدک نبود
علی
چهارشنبه 28 آبان 1393 11:54 ق.ظ
جمعه 23 آبان 1393 06:39 ب.ظ
فاک یو
دوشنبه 19 آبان 1393 07:47 ب.ظ
شما باعث می شوید بچه به مشکل بیفتند ای دیوانه خر گاو نفهم الاغ
ی غریبه
یکشنبه 18 آبان 1393 11:34 ق.ظ
سوالاتون خیلی مزخرف بودن
جمعه 16 آبان 1393 04:31 ب.ظ
عالی بود
خواهشا بروز کنیدبعضی تمارین با کتاب تفاوت داشت
نیما
پنجشنبه 15 آبان 1393 01:48 ب.ظ
دوستانی که وبلاگ دارید طرز درست کردنش رو به من یاد بدهید.از طریق نظر که می دهید بنویسید.متشکر می شم
مهدی
چهارشنبه 14 آبان 1393 08:40 ب.ظ
خیلی خیلی خوب بود ولی من هیچی
چهارشنبه 14 آبان 1393 08:37 ب.ظ
خاک تو سرت توهم شدی
ZAHRA
چهارشنبه 14 آبان 1393 06:08 ب.ظ
عالی بود
چهارشنبه 14 آبان 1393 06:03 ب.ظ
سحر
سه شنبه 6 آبان 1393 03:41 ب.ظ
من عشق سعید معروفم
بد بودbbbbbbbbbbbbbaaaad
♥maneia♥
چهارشنبه 23 مهر 1393 06:36 ب.ظ
مرسی عالی بود دمتون گرمــــــــــــــ
النا
سه شنبه 22 مهر 1393 12:19 ق.ظ
سه شنبه 22 مهر 1393 12:19 ق.ظ
بد بخت ترین ادم دنیا منم
سه شنبه 22 مهر 1393 12:16 ق.ظ
عالی بد بخت شدم
امل
دوشنبه 30 تیر 1393 12:21 ب.ظ
سلام برادر متشکر از تلاش شما/ راستش من در منطقه عرب نشین خوزستان تدریس میکنم باهر مبحثی بچه ها کنار میان جزافعال مزیدوکاش روش بهتری یافت میشد
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 05:28 ق.ظ
nice
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 05:11 ق.ظ
nice
سه شنبه 13 اسفند 1392 06:11 ب.ظ
شنبه 14 دی 1392 11:37 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30